2014


(Bolal)

.1234
1.RU-Marathon-16003.04.201401:40:21ryazan19791654Federal-192avla-531Bolal-930
2.RU-Marathon-17811.04.201401:33:51Irina484874TAHHA192avla-231Bolal-830

: ∑ = 0, ∑ = -176