2018


(GANS)

.1234
1.RU-Marathon-17702.03.201801:35:43CARIBU1504Vincer522TAHHA-591GANS-1430

: ∑ = 0, ∑ = -143