2013


(Irina484)

.1234
1.RU-Marathon-71101.11.201301:28:30Svetochek1434Alexustmb372avla-351Irina484-1450
2.RU-Marathon-71204.11.201301:23:22Svetochek1864Alexustmb342TAHHA-311Irina484-1890
3.RU-Marathon-71305.11.201301:40:21ryazan1979564avla-52astroma-161Irina484-350
4.RU-Marathon-74112.11.201301:21:58yenia1554Nadarr251.5Irina484251.5Alexustmb-2050
5.RU-Marathon-75517.11.201301:18:26Irina4841454Alexustmb732ComboRus-381Bronto-1800
6.RU-Marathon-76118.11.201301:40:20ComboRus1534Irina484472Bronto-781Alexustmb-1220
7.RU-Marathon-77121.11.201301:35:11IrinaR904Zvukkk452Irina484301Alexustmb-1650
8.RU-Marathon-78324.11.201301:14:16Fox111374Alexustmb442Bolal-241Irina484-1570
9.RU-Marathon-78724.11.201301:39:03TAHHA2404Irina484-282Nadarr-681ryazan1979-1440
10.RU-Marathon-79326.11.201301:32:41Irina4842294Oksi123-112TAHHA-131ComboRus-2050
11.RU-Marathon-80128.11.201301:25:22IrinaR2114TAHHA722Irina484-541avla-2290
12.RU-Marathon-80630.11.201301:29:55Svetochek1734Irina484-102Taxita-341IrinaR-1290
13.RU-Marathon-80930.11.201301:24:41ComboRus784Alexustmb302Irina484241avla-1320
14.RU-Marathon-81301.12.201301:18:09Sonnet634ComboRus22Irina484-221avla-430
15.RU-Marathon-81802.12.201301:40:21Bronto3244Irina484-322Nadarr-511astroma-2410
16.RU-Marathon-82605.12.201301:33:42Alexustmb2024TAHHA1392astroma-91Irina484-3320
17.RU-Marathon-83411.12.201301:40:22Irina4841684Alexustmb272avla-751astroma-1200
18.RU-Marathon-83511.12.201301:28:03Alexustmb444astroma32TAHHA01Irina484-470
19.RU-Marathon-84315.12.201301:27:22Alexustmb2254TAHHA792astroma-971Irina484-2070
20.RU-Marathon-84917.12.201301:20:11astroma3144Bronto-272Taxita-911Irina484-1960
21.RU-Marathon-87030.12.201301:39:52Irina4841854Alexustmb802astroma-811YurYur-1840
22.RU-Marathon-87230.12.201301:40:21ComboRus1614astroma332Irina484-561Alexustmb-1380

: ∑ = 18.5, ∑ = 251