2014


(IrinaR)

.1234
1.RU-Marathon-36605.09.201401:26:16avla1264TAHHA522Oksi123-321IrinaR-1460
2.RU-Marathon-37911.09.201401:36:09astroma1704ryazan1979792IrinaR-1191Bronto-1300
3.RU-Marathon-39019.09.201401:36:55IrinaR1444Guz84582avla-491astroma-1530
4.RU-Marathon-39623.09.201401:40:23ryazan1979304IrinaR142TAHHA111Guz84-550
5.RU-Marathon-39925.09.201401:09:54Guz842004TAHHA-292IrinaR-381Bronto-1330
6.RU-Marathon-40801.10.201401:24:02astroma2564TAHHA122avla-1061IrinaR-1620
7.RU-Marathon-42818.10.201401:36:01ryazan19791434IrinaR1372TAHHA-671avla-2130

: ∑ = 10, ∑ = -170