2018


(Kanogwaith)

.1234
1.RU-Marathon-215815.08.201801:22:05ntyz1744Kanogwaith262Lock1116-991bros-1010
2.RU-Marathon-217416.08.201801:22:20FlareStar1334legozu1232Kanogwaith-861Rain36-1700
3.RU-Marathon-217716.08.201801:36:11idgieflag1844Kanogwaith-182bikaxo-611Qidui-1050
4.RU-Marathon-227224.08.201801:33:21IRINAPOLIANA20112094Kanogwaith12difernand-291Dragon2Feu-1810
5.RU-Marathon-248519.09.201801:40:21evega1264Kanogwaith642Qidui-941Malu974-960
6.RU-Marathon-252422.09.201801:40:24john2d1304diamond180362Kanogwaith31ZEPGER-1690
7.RU-Marathon-254423.09.201801:40:23Kanogwaith1494Qidui1462Maximoto-1371philipinne-1580
8.RU-Marathon-256024.09.201801:39:00Malu9741844Kanogwaith-322TAHHA-711chicat-810

: ∑ = 16, ∑ = 107