2017


(Ksusha)

.1234
1.RU-Marathon-192721.08.201701:18:55Goldo1274TAHHA342IrinaR-341Ksusha-1270
2.RU-Marathon-208606.09.201701:27:19crazyanka1384Ksusha1002bikaxo-291Goldo-2090
3.RU-Marathon-214211.09.201701:28:43Ksusha2694crazyanka-42Elifri1-291astroma-2360
4.RU-Marathon-220918.09.201701:26:50Ksusha574at88888522feisty-81tyltyl-1010
5.RU-Marathon-222820.09.201701:27:31Johanua2394crazyanka602Ksusha-361chicat-2630
6.RU-Marathon-223821.09.201701:27:35jack701434chicat1152Ksusha-1091McSanse-1490
7.RU-Marathon-235205.10.201701:30:40oreggia1074Ksusha742crazyanka321Alexustmb-2130

: ∑ = 14, ∑ = 228