2017


(KuroTenshi92)

.1234
1.RU-Marathon-128215.06.201701:25:10KuroTenshi922394FlareStar472ZEPGER-1181bengie358-1680
2.RU-Marathon-129516.06.201701:40:23Sevilla0093294KuroTenshi92-552scra-901Nabe-1840
3.RU-Marathon-132919.06.201701:40:24ju7ban1624Elifri1832FlareStar-691KuroTenshi92-1760

: ∑ = 6, ∑ = 8