2017


(KuroTenshi92)

.1234
1.RU-Marathon-248820.10.201701:15:45Goldo1214scra972KuroTenshi92-671Oleg72-1510
2.RU-Marathon-250923.10.201701:23:17tyltyl2234winkels1252KuroTenshi92-411wigo-3070
3.RU-Marathon-253226.10.201701:14:01KuroTenshi92744Apollon113172Cactus54-291Bronto-620
4.RU-Marathon-254227.10.201701:23:47Feiyan924Goldo232bubo-301KuroTenshi92-850
5.RU-Marathon-257430.10.201701:24:05KuroTenshi921034toff362casabianca-131ors13-1260
6.RU-Marathon-258831.10.201701:15:32KuroTenshi92694BellJensen392toff231isatis47-1310
7.RU-Marathon-260702.11.201701:31:38Hannah5581984KuroTenshi929524eva-1201toff-1730

: ∑ = 16, ∑ = 148