2018


(KuroTenshi92)

.1234
1.RU-Marathon-4219.02.201801:23:34isatis471074BAX1974572KuroTenshi92521bpo74400-2160
2.RU-Marathon-5520.02.201801:13:49KuroTenshi92694Goldo672jeffie451Spike2454-1810
3.RU-Marathon-7422.02.201801:32:08bengie3581194at88888202KuroTenshi9261casabianca-1450
4.RU-Marathon-15701.03.201801:20:58KuroTenshi92984JyKin362bengie35821dirk27-1360
5.RU-Marathon-32017.03.201801:16:55at888881624XiaoHuangDi542KuroTenshi92-481BML077-1680
6.RU-Marathon-44129.03.201801:27:12CARIBU1804FlareStar272mamako-861KuroTenshi92-1210

: ∑ = 11, ∑ = 56