2018


(KuroTenshi92)

.1234
1.RU-Marathon-174709.07.201801:35:42KuroTenshi921944ntyz522Aduc-791PAPILLONFLEUR-1670
2.RU-Marathon-182616.07.201801:26:32Elifri12534KuroTenshi92182Mahjmad-201PAPILLONFLEUR-2510
3.RU-Marathon-183817.07.201801:21:18CARIBU1824philpadawan212KuroTenshi92-531DrunkCrystalDragon-1500
4.RU-Marathon-185919.07.201801:21:39Mahjmad2754KuroTenshi92-102infinity82-301PAPILLONFLEUR-2350
5.RU-Marathon-186920.07.201801:18:07FlareStar1264Mahjmad792KuroTenshi92-271sapek92que-1780
6.RU-Marathon-190623.07.201801:28:08LucasJohnson1304BenBlack6661092KuroTenshi92-21Bronto-2370
7.RU-Marathon-191724.07.201801:36:53FlareStar394LucasJohnson52KuroTenshi9201LisbethS135-440
8.RU-Marathon-192625.07.201801:19:57KuroTenshi922504Yoyo364-182philpadawan-1001BesTanja-1320
9.RU-Marathon-193726.07.201801:25:23casabianca1344Elifri1282KuroTenshi92-91Reitamiira-1530
10.RU-Marathon-197330.07.201801:20:17htgep1964astroma832KuroTenshi92-961Elifri1-1830
11.RU-Marathon-198231.07.201801:24:204eva514KuroTenshi92342htgep321at88888-1170
12.RU-Marathon-199201.08.201801:22:59bikaxo1434cristouche22CARIBU-691KuroTenshi92-760
13.RU-Marathon-200702.08.201801:40:23Reitamiira1634Elifri1232CARIBU-141KuroTenshi92-1720
14.RU-Marathon-201803.08.201801:28:50CARIBU3104Lock1116482KuroTenshi92-1441LisbethS135-2140
15.RU-Marathon-214414.08.201801:27:27at88888924KuroTenshi92732FlareStar-541tree3-1110

: ∑ = 18, ∑ = 265