2018


(KuroTenshi92)

.1234
1.RU-Marathon-230128.08.201801:20:51KuroTenshi921194jeffie92mailman61351Alexustmb-1330
2.RU-Marathon-231029.08.201801:33:29KuroTenshi921474ntyz-112bmmaurizio-611philipinne-750
3.RU-Marathon-232130.08.201801:20:37Goldo3304toff32KuroTenshi92-1441nshtifanov-1890
4.RU-Marathon-233031.08.201801:39:20KuroTenshi922564ntyz92at88888-541daviddsr-2110
5.RU-Marathon-235503.09.201801:30:12Goldo1724KuroTenshi92112PAPILLONFLEUR-611philipinne-1220
6.RU-Marathon-236304.09.201801:15:09KuroTenshi92854toff402AIRET-611peling-640
7.RU-Marathon-238006.09.201801:40:22astroma1204jiji22-212Reitamiira-451KuroTenshi92-540
8.RU-Marathon-241410.09.201801:17:34KuroTenshi921634Lock11161012Picas05-891macao-1750
9.RU-Marathon-242211.09.201801:33:29toff1524wolfie99582PAPILLONFLEUR211KuroTenshi92-2310
10.RU-Marathon-261830.09.201801:23:11Lock11161304ScorpioDragon1192KuroTenshi9201wigo-2490
11.RU-Marathon-262901.10.201801:24:17Louise9941364Elifri11012KuroTenshi92-951Aleh-1420
12.RU-Marathon-263502.10.201801:28:33bikaxo1594shini4242952KuroTenshi92-1151at88888-1390
13.RU-Marathon-265103.10.201801:26:38BenBlack6661194KuroTenshi92622AIRET-281Picas05-1530
14.RU-Marathon-266304.10.201801:34:09chinojapones1754KuroTenshi92152wolfie99-911philpadawan-990
15.RU-Marathon-271909.10.201801:19:13ComboRus874KuroTenshi92872Mahjmad31scra-1770
16.RU-Marathon-274311.10.201801:26:39Mahjmad3344KuroTenshi92-92PAPILLONFLEUR-1161reebtoor-2090
17.RU-Marathon-275512.10.201801:26:00Mahjmad2914astroma562daviddsr-741KuroTenshi92-2730
18.RU-Marathon-277414.10.201801:29:18moscow777854Goldo372SergDeBasil141KuroTenshi92-1360

: ∑ = 24, ∑ = 352