2013


(MadhatterZero)

.1234
1.RU-Marathon-11308.03.201301:23:04Svetochek2004Moonkeeper1542MadhatterZero-1211astroma-2330
2.RU-Marathon-11408.03.201301:30:41MadhatterZero864Svetochek722astroma-201avla-1380
3.RU-Marathon-11508.03.201301:32:09NomWise2784yenia532Svetochek-1611MadhatterZero-1700
4.RU-Marathon-11810.03.201301:32:50IrinaR1714astroma-172Xapza-591MadhatterZero-950
5.RU-Marathon-11910.03.201301:40:20Svetochek1044Taxita342MadhatterZero-171Irina484-1210
6.RU-Marathon-12311.03.201301:33:08yenia2984Irina4841252Superwave-1731MadhatterZero-2500
7.RU-Marathon-13513.03.201301:32:10ComboRus1774astroma152MadhatterZero-251TAHHA-1670
8.RU-Marathon-14115.03.201301:30:30ComboRus534MadhatterZero42astroma-151Taxita-420
9.RU-Marathon-14516.03.201301:35:16SergDeBasil2224MadhatterZero-502astroma-761TAHHA-960

: ∑ = 11, ∑ = -638