2018


(Maximoto)

.1234
1.RU-Marathon-279315.10.201801:40:25kenny9744674cristouche-202Maximoto-1481bikaxo-2990
2.RU-Marathon-291723.10.201801:39:45sfongue2284Maximoto-652Qidui-671iole-960
3.RU-Marathon-301129.10.201801:32:21bikaxo1824scra-22ComboRus-821Maximoto-980
4.RU-Marathon-319012.11.201801:26:02crocodile2002004Irina48492ZEPGER-621Maximoto-1470
5.RU-Marathon-329720.11.201801:33:22menno2904scra442Greymonster41Maximoto-1380

: ∑ = 3, ∑ = -596