2013


(Svetochek)

.1234
1.RU-Marathon-19901.04.201301:31:08Irina484944astroma482avla-221Svetochek-1200
2.RU-Marathon-20001.04.201301:28:40bogan071404TAHHA752astroma-381Svetochek-1770
3.RU-Marathon-20402.04.201301:28:46Irina4841454Svetochek1392Superwave281bogan07-3120
4.RU-Marathon-20703.04.201301:25:55bogan07274Svetochek232Zvukkk-201TAHHA-300
5.RU-Marathon-20904.04.201301:26:12yenia1734Svetochek842HelenaV-951Superwave-1620
6.RU-Marathon-21104.04.201301:34:05Svetochek2744Zvukkk-722Bolal-961yenia-1060
7.RU-Marathon-21405.04.201301:19:50Taxita444Svetochek292astroma-31ComboRus-700
8.RU-Marathon-21605.04.201301:27:35Zenedar2504TAHHA472SergDeBasil-891Svetochek-2080
9.RU-Marathon-21906.04.201301:21:25yenia1334Zenedar612Svetochek311outline-2250
10.RU-Marathon-22307.04.201301:33:12Svetochek1114HelenaV-32Xapza-401ComboRus-680
11.RU-Marathon-22507.04.201301:22:07TAHHA584Oksi123442Svetochek241bogan07-1260
12.RU-Marathon-22908.04.201301:33:19TAHHA3344avla-492NomWise-951Svetochek-1900
13.RU-Marathon-23309.04.201301:21:00Svetochek2934Oksi123-692Irina484-731avla-1510
14.RU-Marathon-23610.04.201301:21:05yenia4454Svetochek-1052Oksi123-1521avla-1880
15.RU-Marathon-24112.04.201301:34:27Svetochek1784ComboRus572AlexBLG-411Federal-1940
16.RU-Marathon-25819.04.201301:24:25ComboRus1504Oksi123-22Svetochek-451avla-1030
17.RU-Marathon-27626.04.201301:19:07astroma2234Svetochek-242Oksi123-851avla-1140
18.RU-Marathon-27727.04.201301:13:34Svetochek1094Irina484372yenia-531IrinaR-930
19.RU-Marathon-27827.04.201301:40:20avla374Svetochek-81.5outline-81.5bogan07-210
20.RU-Marathon-27927.04.201301:24:18bogan072144outline1262Svetochek-1421Thoorn-1980
21.RU-Marathon-28530.04.201301:35:07avla764Oksi123122IrinaR-291Svetochek-590
22.RU-Marathon-28801.05.201301:20:05Svetochek874IrinaR682avla11astroma-1560
23.RU-Marathon-29001.05.201301:23:49astroma644TAHHA62avla-251Svetochek-450
24.RU-Marathon-29202.05.201301:28:32astroma454avla152Svetochek-21LightFuzzy-580
25.RU-Marathon-29403.05.201301:38:54ComboRus1674bogan07-212Svetochek-421astroma-1040
26.RU-Marathon-29704.05.201301:10:03Svetochek624Oksi123512astroma451Thoorn-1580
27.RU-Marathon-30105.05.201301:25:01Svetochek1744Oksi12382avla-671ComboRus-1150
28.RU-Marathon-31008.05.201301:19:42avla1514Oksi123262IrinaR-461Svetochek-1310
29.RU-Marathon-31209.05.201301:22:14Svetochek614avla142astroma-361TAHHA-390
30.RU-Marathon-31309.05.201301:18:23TAHHA1604astroma232bogan07-261Svetochek-1570
31.RU-Marathon-31610.05.201301:24:18Svetochek1424IrinaR1332avla-1281astroma-1470
32.RU-Marathon-31811.05.201301:31:45Irina4841704Svetochek1312TAHHA-1181Alexustmb-1830
33.RU-Marathon-33517.05.201301:26:08Irina4841254astroma512Svetochek-521yenia-1240
34.RU-Marathon-34118.05.201301:26:43Svetochek1464astroma1172Irina484-1161avla-1470
35.RU-Marathon-36024.05.201301:20:21Svetochek634ComboRus-82Taxita-151astroma-400
36.RU-Marathon-36626.05.201301:21:40Svetochek1874moscow777502NDAdepT-771avla-1600
37.RU-Marathon-36726.05.201301:33:51ComboRus3144moscow777532Svetochek-1501Alexustmb-2170
38.RU-Marathon-38331.05.201301:21:59Irina4842114Svetochek502Taxita01avla-2610

: ∑ = 27, ∑ = 564