2018


(Yoyo364)

.1234
1.RU-Marathon-66118.04.201801:14:19Yoyo3641944Qidui842toff-1181sapek92que-1600
2.RU-Marathon-68821.04.201801:14:01Yoyo364854at888881924eva-61legozu-980
3.RU-Marathon-68921.04.201801:24:46Yoyo3642814Aduc2712legozu-2311isatis47-3210
4.RU-Marathon-72924.04.201801:09:231bambuu874nobody162Yoyo364-481legozu-550
5.RU-Marathon-75926.04.201801:21:33gaucher2294Yoyo364462legozu-811at88888-1940
6.RU-Marathon-77227.04.201801:15:41legozu1964Greymonster-122dertienwezen-501Yoyo364-1340
7.RU-Marathon-79129.04.201801:24:35legozu1094oreggia-172Yoyo364-381Irina484-540
8.RU-Marathon-80029.04.201801:16:25legozu874toff392Aduc-251Yoyo364-1010
9.RU-Marathon-81601.05.201801:06:15legozu2224Yoyo364-72MoreauM-991Irina484-1160
10.RU-Marathon-85804.05.201801:23:29odissea1834random123432Yoyo364-571ntyz-1690
11.RU-Marathon-86304.05.201801:19:53legozu1754Yoyo364582TAHHA-1151astroma-1180
12.RU-Marathon-86805.05.201801:24:07legozu1134evega-62Niklas777-181Yoyo364-890
13.RU-Marathon-88006.05.201801:27:19legozu1814nobody42Aleh21Yoyo364-1870
14.RU-Marathon-90708.05.201801:25:08legozu2544Maximoto272Yoyo364-81scra-2730
15.RU-Marathon-93410.05.201801:24:51Yoyo3641304at888881042legozu211Aleh-2550
16.RU-Marathon-96112.05.201801:31:16jeffie1874Yoyo364382legozu-891BIGHmj-1360
17.RU-Marathon-105819.05.201801:11:28Lock11161414Yoyo364612legozu-11BAX1974-2010
18.RU-Marathon-111122.05.201801:36:16nobody1594ntyz-162BIGHmj-401Yoyo364-1030

: ∑ = 19, ∑ = 221