2017


(bragka)

.1234
1.RU-Marathon-53103.04.201701:19:13bragka2134TAHHA-12ComboRus-331KingOfDAWorld-1790
2.RU-Marathon-53504.04.201701:29:36tyltyl1674ZEPGER32bragka-91bengie358-1610
3.RU-Marathon-57307.04.201701:21:15idgieflag3364RaisetheRL-272bragka-921TAHHA-2170
4.RU-Marathon-58108.04.201701:31:31iole1414bragka112JanJo-511CARIBU-1010
5.RU-Marathon-58308.04.201701:40:22idgieflag1894bragka1462ZEPGER-1621a3geffen-1730
6.RU-Marathon-61512.04.201701:23:48Dobi1834klary-272bragka-281IRINAPOLIANA2011-1280
7.RU-Marathon-62112.04.201701:36:14bragka4414idgieflag-732Ashurius-1561chicat-2120
8.RU-Marathon-62412.04.201701:34:49idgieflag334bragka12FlareStar-141ntuzza-200
9.RU-Marathon-62512.04.201701:40:25bragka1444ZEPGER682idgieflag-551Elifri1-1570
10.RU-Marathon-62613.04.201701:32:45Spike2454784bragka572scra-191JanJo-1160
11.RU-Marathon-62713.04.201701:34:33bragka764nshtifanov502Dobi331isatis47-1590
12.RU-Marathon-62813.04.201701:38:13wigo1234jeffie452bragka-661cristouche-1020
13.RU-Marathon-63313.04.201701:31:54bragka724TAHHA262FlareStar221Picas05-1200
14.RU-Marathon-63414.04.201701:16:53bragka2234Enel-112john2d-871toff-1250
15.RU-Marathon-64214.04.201701:40:24JanJo794idgieflag32bragka-201feisty-620

: ∑ = 28, ∑ = 1066