2017


(shihua)

.1234
1.RU-Marathon-79628.04.201701:36:51reddragonpie1924shihua102raul1985-961chicat-1060
2.RU-Marathon-89705.05.201701:24:22JanJo2074shihua-532Sevilla009-721ZEPGER-820
3.RU-Marathon-99613.05.201701:17:27shihua2374Goldo2002BenBlack666-1971vesa123-2400
4.RU-Marathon-105919.05.201701:39:29shihua564Sevilla009242jeffie181ZEPGER-980
5.RU-Marathon-110322.05.201701:37:09astroma1074Elifri132shihua11DracoViridis-1110

: ∑ = 13, ∑ = 251