2017


(tsumogiri)

.1234
1.RU-Marathon-69119.04.201701:22:50cheekyrob794astroma652tsumogiri161pupotto65-1600
2.RU-Marathon-71921.04.201701:35:27gaucher3524idgieflag-872nshtifanov-1091tsumogiri-1560
3.RU-Marathon-72622.04.201701:34:36Bee241294cheekyrob782Bes44291tsumogiri-2360

: ∑ = 1, ∑ = -376