2017


(wigo)

.1234
1.RU-Marathon-64415.04.201701:30:47bragka2114Spike2454182wigo31hengak-2320
2.RU-Marathon-104518.05.201701:40:23RaisetheRL804974CDLCECILE352Lu9uk-21wigo-1130
3.RU-Marathon-105419.05.201701:27:19hengak264IRINAPOLIANA2011-22wigo-120.5ComboRus-120.5
4.RU-Marathon-107220.05.201701:35:23Goldo1414dragonad-102wigo-221DracoViridis-1090

: ∑ = 2.5, ∑ = -144