2018


(wimonato)

.1234
1.RU-Marathon-304801.11.201801:28:59at888881564KuroTenshi92-82bikaxo-121wimonato-1360
2.RU-Marathon-304901.11.201801:29:54bodacap664wimonato272at88888-321Goldo-610
3.RU-Marathon-316910.11.201801:40:23ntyz894crocodile200682wimonato-361Bes44-1210
4.RU-Marathon-317611.11.201801:18:54at888881084fleurdelotus282Mahjmad-261wimonato-1100

: ∑ = 3, ∑ = -255